Για να ανανεώσετε την ετήσια συνδρομή, αρκεί να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1. Καταθέτετε το ποσό των 10 ευρώ, που αντιστοιχεί στο κόστος ετήσιας συνδρομής, στο λογαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με ΙΒΑΝ: —-, σημειώνοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ονοματεπώνυμό σας, μαζί με την ένδειξη: «Συνδρομή Έτους ΧΧΧΧ».

2. Αποστείλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης της συνδρομής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συλλόγου: rafinarunners@gmail.com .